VİZYON VE MİSYONUMUZ

Hazır giyim üretimi sektöründe, üretkenliği yüksek, etik, fark yaratan, sürdürülebilir ve tercih edilen bir kuruluş olmaktır.
kendimizi 'müşterilere, ihtiyaçlara', isteklere, isteklere 'adapte ederek ve gelişen dünya ve müşteri beklentilerinin yenilikçiliğine olan gereksinimlerine uyarlanarak, giyim pazarına küresel anlamda yön veren markaların öncelikli tercihi olmaktır.


Değerlerimiz

Güvenilirlik
26 yılı aşkın tecrübemizle, çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle yaptığımız çalışmalarla ve taahhütlerimizle çalışarak, marka değerimizi güvenilir bir iş ortağı olarak güçlendiriyoruz.

Sosyal sorumluluk
Çalışanlarımızla aynı etik şartlarda çalışmak gibi temel ilkemizdir '. İnsan hakları, çalışan hakları ve etik kurallar alanlarında titizlikle çalışıyoruz ve bu kültürü iş ortaklarımıza genişletme görevimiz oluyoruz.

Değişim ve Gelişmeye Açıklık
Sektörümüzdeki değişimleri, standart ve yasalardaki değişimleri takip ediyor ve içinde bulunduğumuz ortamda rekabetçi yapımızı ve kalitemizi sürekli geliştiriyoruz.

Çevresel Hassasiyet
Doğal sürdürülebilirliğe ve çevreye zarar vermeden çalışmanın temel olduğunu kabul ediyoruz . İnsan ve şirket olarak varlığımızın devamında

Şeffaflık
Tüm faaliyetlerimizde yasaları temel alıyoruz ve iş süreçlerimizin izlenebilirliğine dikkat ediyoruz. Bilgi alışverişine açık ve şeffaf bir iş ortamı yaratmaya gayret ediyoruz. Katılımcı yönetim kavramının kurumsal sürdürülebilirliğin temel yapı taşlarından biri olduğuna inanıyoruz.
Çözüm Odaklı Olmak
Bakımı önemsiyoruz ve çalışanlarımızın ve müşterilerimizin istek, ihtiyaç ve isteklerini dikkate alıyoruz. Değer yaratmakta iyi, uygun çözümler üretmekte iyi, sorunları çözüme kavuşturmak ve çözmek için iyiyiz.